Project omschrijving

ERECTIESTOORNISSEN

Meer dan de helft van de mannen tussen 45 en 75 wordt occasioneel tot regelmatige geconfronteerd met erectiestoornissen. Er zijn heel wat oorzaken van erectiestoornissen. Gelukkig hebben we ook steeds meer mogelijkheden om te behandelen. Om de juiste behandeling of ondersteuning te kiezen is het belangrijk te weten waar het probleem zit.

Via dit panel worden een aantal vaak voorkomende oorzaken van erectiestoornissen onderzocht zoals atherosclerose, diabetes, stoornissen van de suikerspiegel, voedingstekorten en verstoring van belangrijke geslachtshormonen. 

U moet nuchter zijn voor de bepaling van uw nuchtere suikerspiegel. Dit is heel belangrijk voor de correcte diagnose van (beginnende) suikerziekte.

U ontvangt een rapport met de testresultaten binnen de week na afname.
Dit rapport zal voorzien van een interpretatie door een laboratorium expert, met aanbevelingen voor het verdere beleid.

Het is aangewezen om een jaarlijkse check-up te laten uitvoeren

Controle op vaak voorkomende oorzaken:

 • Aderverkalking

 • Suikerziekte

 • Hormonale stoornissen

 • Aandoening van prostaat

 • Voedingstekorten

 • Maak nu een afspraak via 051 / 920 911

Check-up erectiestoornissen
Nu voor € 145

 • Bloedafname

 • Nuchter

 • Resultaat binnen de 7 dagen beschikbaar

Alle testen worden uitgevoerd in samenwerking met artsen en specialisten van AZ Delta.

Een afspraak maak je snel en discreet.

  051/920 911

check-up alcoholgebruik

Hoe bereid ik me voor?

Het optimale moment voor de bloedafname is ‘s morgens na bedrust en overnacht vasten. Onder vasten wordt verstaan niet eten en enkel water drinken na 22 uur de avond voordien.

Het niet nuchter zijn heeft vooral invloed op de bepaling van stoffen die uit de voeding als dusdanig geresorbeerd worden (glucose, triglyceriden, …). Onrechtstreeks kunnen lipemische stalen (verhoogde triglyceriden) technisch interfereren met de bepalingen. Een aantal parameters (vb. ijzer, fosfaat, cortisol) vertoont daarnaast ook een schommeling gedurende de dag.

Via dit panel worden 16 belangrijke parameters gemeten:  

 • Totaal cholesterol

 • HDL-cholesterol

 • LDL-cholesterol

 • non-HDL cholesterol

 • triglyceriden

 • testosterone

 • vrij testosterone

 • biologisch beschikbaar testosterone

 • prolactine

 • Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)

 • PSA

 • vrij PSA

 • glucose (nuchter)

 • HbA1c

 • 25OH-vitamine D

Deze informatie helpt om de oorzaak van de erectiestoornissen te bepalen, zoals:

 • verminderde bloedtoevoer naar de penis, b.v. door aderverkalking. De analyse van HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ratio HDL/Tot. Cholesterol, non-HDL cholesterol, triglyceriden geeft een goed beeld van uw risico voor aderverkalking, en kan aantonen of behandeling nodig is.

 • verminderde bezenuwing van de penis, b.v. door zenuwschade bij diabetes. Meting van glucose en HbA1c onderzoekt dit.

 • verminderde lustbeleving (libido) door hormonale stoornissen. Deze worden onderzocht in een uitgebreid panel (testosterone, vrij testosterone, bioavailable testosterone, prolactine, SHBG)

 • aandoeningen van de prostaat, onderzocht met PSA en vrij PSA

 • voedingstekorten (25OH-vitamine D)

Beperkingen van dit test panel.
Niet alle oorzaken van erectiestoornissen kunnen worden onderzocht met een bloedtest, b.v.:

 • psychische stress in relaties of op het werk

 • behandeling van kanker

 • operaties aan de darm, in het kleine bekken of aan prostaat

Onze locatie