SAMENWERKING AZ DELTA

Betamedics fungeert als privé prikcentrum in samenwerking met AZ Delta.
In ons prikcentrum kunt u terecht voor zowel een bloedafname via voorschrift als voor een preventieve bloedtest.

DIENST LABORATORIUMGENEESKUNDE AZ DELTA

De dienst Klinische biologie van het AZ Delta voert laboratoriumanalyses uit in volgende deelgebieden: klinische scheikunde, hematologie en stolling, microbiologie, toxicologie, hormonologie, metabole aandoeningen, infectieuze en niet-infectieuze serologie, moleculaire diagnostische technieken, point-of-care testing.

Daarnaast bieden we diagnostische en technische bijstand bij de keuze van de analysen en de interpretatie van de analyseresultaten.

Deze laboratoriumtesten gebeuren op diverse stalen van patiënten: bloed, urine, stoelgang, wondvocht, etter, hersen- of ruggenmergvocht, maagvocht, luchtwegenvocht, enzovoort.

Het laboratorium doet ook bloedafnames, bekijk  hiervoor onze openingsuren.

ONS TEAM

Een team van klinisch biologen en A1-geschoolde medische laboratoriumtechnologen (MLT) waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening.

De klinische biologen van het labo staan ook ter beschikking voor advies bij laboratoriumtesten. Het labo ondersteunt op die manier de behandelende arts bij de diagnosestelling en opvolging van zijn patiënten.

De dienst Klinische biologie van AZ Delta ambieert permanent kwalitatief hoogstaande laboratoriumdiagnostiek en patiëntgerichte en efficiënte dienstverlening. Die beperkt zich niet enkel tot patiënten en zorgverleners in AZ Delta. Ook andere ziekenhuizen, laboratoria en artsen kunnen op hen een beroep doen.

KWALITEIT

Het laboratorium heeft een volledig uitgebouwd kwaliteitssysteem met RIZIV-erkenning en met accreditatie volgens de internationale ISO 15189 normen, verleend op basis van regelmatige audit door externe experten.

Het laboratorium neemt hiervoor deel aan verscheidene externe kwaliteitscontroleprogramma’s. Interne kwaliteitscontrolematerialen worden uiteraard systematisch ingezet.

RIZIV-erkenning

Het laboratorium is erkend door het RIZIV met erkenningsnummer: 8-36609-16-998.

ISO-accreditatie

Het laboratorium is geaccrediteerd volgens ISO-15189 via BELAC (382-MED).

CIJFERS

De dienst Laboratoriumgeneeskunde telt 120 personeelsleden. Gemiddeld worden op werkdagen 1.250 voorschriften verwerkt voor opgenomen of ambulante patiënten en aanvragen doorgestuurd door andere laboratoria.

Het aantal monsters op een doorsnee werkdag schommelt rond de 4.000. Met gemiddeld 5 uitgevoerde analyses per monster worden dat zo’n 20.000 uitgevoerde analyses per werkdag.

De overgrote meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd door een 20-tal verschillende types labautomaten, die online gekoppeld zijn met het lab-informatiesysteem.

Voor de uitvoering van de courante analyses van algemene chemie, hematologie en bloedstolling is een 24-uur-permanentie verzekerd.

HISTORIEK LABORATORIA

1 januari 1987
fusie van Maria’s Rustoord (huidige campus Westlaan) met H.-Hartziekenhuis Roeselare (huidige campus Wilgenstraat)

1 januari 2001
fusie van AZ Menen (huidige campus Menen) met H.-Hartziekenhuis Roeselare tot H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen

1 januari  2015
fusie van het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (huidige campus Brugsesteenweg) met H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen tot AZ Delta

1 januari 2018
fusie van het Sint-Rembertziekenhuis Torhout (huidige campus Rembert) met AZ Delta

1 januari 2019
laboratoriumfusie van het klinisch laboratorium AZ Delta met het klinisch laboratorium van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt