Project omschrijving

CDT-test

Wenst u in het kader van een rijvaardigheidsonderzoek aan te tonen dat u niet meer drinkt?

Moet u een evaluatie ondergaan in het kader van een voorwaardelijk rijverbod of voor verzekeringsinstellingen?

Personen die een verzoek tot herziening of opheffing van rijverbod willen indienen (artikel 44 Wegverkeerswet), moeten hiervoor de nodige bewijsstukken toevoegen aan hun dossier. In geval van (problematisch) alcoholgebruik of alcoholverslaving, spelen herhaalde opeenvolgende resultaten van gespecialiseerde bloedtesten, zoals Carbohydraat Deficiënt Transferrine – kortweg CDT, traditioneel een belangrijke rol.

De merker CDT is een indirecte biologische merker, die door justitie nog steeds kan gevraagd worden om aan te tonen dat u geen alcohol meer gebruikt.

De test gebeurt op bloed, u hoeft hiervoor niet nuchter te zijn en het volledig resultaat is gekend binnen de 8 dagen.

Toon uw alcoholabstinentie aan op basis van (herhaalde) CDT-test

  • Medische evaluatie te ondergaan in het kader van rijvaardigheid?

  • Voor de rechtbank aan te tonen dat u niet meer drinkt?

  • Wij bezorgen u een betrouwbaar verslag dat u kan toevoegen aan uw dossier ter staving van uw geheelonthouding gedurende langere tijd

  • De afname onder toezicht en na ondubbelzinnige identificatie

  • Beveiligde, digitale rapportering

  • Maak nu een afspraak via 051 / 920 911

CDT-test:
Nu voor € 108

  • Bloedafname

  • U hoeft niet nuchter te zijn

  • Resultaat binnen de 8 dagen beschikbaar

Alle testen worden uitgevoerd in samenwerking met artsen en specialisten van AZ Delta.

Een afspraak maak je snel en discreet.

  051/920 911

check-up alcoholgebruik

Hoe bereid ik me voor?

U dient geen extra voorbereiding te treffen. U moet niet nuchter zijn voor deze bloedafname.

Volgende parameters worden bepaald bij het panel CDT medicolegaal:

  • CDT

Meer info over deze parameters:

CDT is, net zoals MCV en gamma-glutamyl transferase (γ-GT), een indirecte merker voor alcoholgebruik: onder invloed van ethanol en het metaboliet acetaldehyde onstaan isovormen van transferrine waarvan 1 of beide koolhydraatketens ontbreken = koolhydraatdeficiënt transferrine (CDT).

De CDT-test weerspiegelt het alcoholgebruik van een persoon van de afgelopen twee tot drie weken en wordt door o.a. verzekeringsinstellingen, justitie gebruikt om het (chronisch) alcoholgebruik van een persoon in te schatten.

De hoeveelheid CDT in het bloed stijgt bij overmatig alcoholgebruik over een periode van minimaal een week. Vanaf een consumptie niveau van een of twee glazen per dag zien we een toename van het percentage CDT naarmate er meer alcohol gedronken wordt. CDT is voornamelijk gestegen bij chronische alcoholgebruik, in tegenstelling tot binge-drinkers, waar het CDT eerder matig lijkt te stijgen. Om een significante stijging van het CDT te veroorzaken is, gedurende 2 weken of meer, een frequente/dagelijkse inname van > 60 g alcohol (cfr. 1 fles wijn of 1,5 liter bier/dag) noodzakelijk. Bij onthouding daalt het CDT doorgaans binnen twee tot drie weken naar een normale waarde, maar na langdurig alcoholgebruik kan deze normalisatie veel langer duren.

Door de bepaling van CDT in bloed (én op verschillende opeenvolgende tijdstippen) kan iemand aantonen dat hij of zij geen excessief alcohol meer gebruikt gedurende een ganse periode.

Onze locatie