Project omschrijving

CARDIOVASCULAIRE RISICOFACTOREN
METABOOL SYNDROOM

De risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn inmiddels goed gekend.
Hart- en vaatziekten staan al jaren op nummer 1 als doodsoorzaak in Westerse landen.

Gelukkig kan je je ertegen beschermen door een gezonde levensstijl: voldoende bewegen, niet roken, normale bloeddruk en een goede controle van de suiker- en vetspiegels in het bloed.

Via dit testpanel kan je de belangrijkste risicofactoren in je bloed laten testen. Zo kan je jaar na jaar opvolgen of je goed bezig bent, en bijsturen waar nodig.

Voor de bloedafname moet u nuchter zijn.

Doe nu een check-up en stuur bij waar nodig

 • Uitgebreide bepaling van cholesterolgehalte & vetten

 • Controle op suikerziekte

 • Nier- en leverfunctie

 • Controle ijzervoorraden en vitamine B12

 • Onderzoek naar infecties of ontstekingen

 • Maak nu een afspraak via 051 / 920 911

Check-up risico hart- en vaatziekten
Nu voor € 125

 • Bloedafname

 • Nuchter

 • Resultaat binnen de 8 dagen beschikbaar

Alle testen worden uitgevoerd in samenwerking met artsen en specialisten van AZ Delta.

Een afspraak maak je snel en discreet.

  051/920 911

check-up alcoholgebruik

Hoe bereid ik me voor?

Het optimale moment voor de bloedafname is ‘s morgens na bedrust en overnacht vasten. Onder vasten wordt verstaan niet eten en enkel water drinken na 22 uur de avond voordien.

Het niet nuchter zijn heeft vooral invloed op de bepaling van stoffen die uit de voeding als dusdanig geresorbeerd worden (glucose, triglyceriden, …). Onrechtstreeks kunnen lipemische stalen (verhoogde triglyceriden) technisch interfereren met de bepalingen. Een aantal parameters (vb. ijzer, fosfaat, cortisol) vertoont daarnaast ook een schommeling gedurende de dag.

Het testpanel meet een 20-tal belangrijke parameters die samen een prima beeld geven van je cardiovasculaire fitness:

 • Totaal cholesterol

 • HDL-cholesterol

 • LDL-cholesterol

 • ratio HDL/Tot. Cholesterol

 • non-HDL cholesterol

 • triglyceriden

 • LpA

 • creatinine

 • eGFR

 • CRP

 • glucose (nuchter)

 • HbA1c

 • Vitamine B12

 • C-peptide

 • ferritine

 • GGT

 • ALT

 • AST

Het panel omvat natuurlijk een uitgebreide analyse van alle belangrijke vetten in het bloed. Naast het goede (HDL) en een slechte (LDL) cholesterol spelen ook hun verhouding en de hoeveelheid triglyceriden een belangrijke rol. Het bilan wordt vervolledigd met meting van lipoprotein A (LpA) dat ook verhoogd is bij mensen die aderverkalking ontwikkelen.

Overgewicht en veroudering gaan hand in hand en zorgen voor een verstoorde suikerspiegel: steeds meer mensen ontwikkelen zo diabetes type 2, waarbij het lichaam een tekort aan het insuline hormoon ontwikkelt. Dit gaat heel traag en is in een vroeg stadium goed behandelbaar door gezonde voeding, voldoende beweging en medicatie. Op tijd aanpakken is de boodschap want miskende suikerziekte beschadigd uw nieren, ogen, zenuwen en bloedvaten.
Via dit testpanel onderzoeken we jouw nuchtere suikerspiegel. Dit is doorgaans een goede en eenvoudige indicator van suikerziekte.

Daarnaast meten we ook de hoeveelheid versuikerd hemoglobine: het geglycosyleerd hemoglobine HbA1c is als het ware het geheugen van uw suikerhuishouding. Indien dit verhoogd is, wijst het op te hoge suikerspiegels in de maanden voorafgaand aan de bloedafname, ook als was uw bloedsuikerspiegel op het moment van de afname normaal.

Tenslotte meten we ook het C-peptide: dit is een stukje dat wordt afgesplitst van het insuline hormoon, en de bloedspiegels weerspiegelen perfect de hoeveelheid insuline die het lichaam nog kan aanmaken. Te laag C-peptide wijst op verminderde functie van de insuline producerende cellen, teveel wijst dan weer op verminderde werking van het insulinehormoon (insuline resistentie) als gevolg van vetopstapeling in de weefsels.

We onderzoeken ook de nierfunctie (creatinine, eGFR), de gezondheid van de lever (AST, ALT, GGT), eventuele tekorten aan vitamine B12 en de ijzervoorraden (ferritine). Tenslotte checken we ook meer algemeen of er infectie of ontsteking aanwezig is in het lichaam.

Via dit panel kan je zo je risico inschatten op het metabool syndroom. Dit is een verzamelnaam voor de aandoeningen die het gevolg zijn van hoge bloeddruk, te veel vet omheen de buik en verstoorde hoeveelheden vetten in het bloed.

Je hebt de diagnose van metabool syndroom als je 3 of meer van onderstaande parameters hebt:

 • Buikomtrek groter dan 102 cm voor mannen en 88 cm voor vrouwen

 • Triglyceriden ≥ 150 mg/dL

 • HDL cholesterol lager dan 40 mg/dL voor mannen en 50 mg/dL voor vrouwen

 • Bloeddruk ≥130/≥85 mm Hg

 • Nuchtere glucosewaarde ≥ 110 mg/dL

Onze locatie