Wat is een uitgebreid bloedonderzoek en is zo’n bloedtest nuttig?

Vaak krijgen we de vraag of het mogelijk is om via een bloedonderzoek het bloed op alles te laten testen. De waarheid is echter dat dit vrijwel onmogelijk is. En toch… In ons privé prikcentrum kunnen zowel mannen als vrouwen terecht voor heel erg uitgebreide bloedanalyses. In het preventieve panel ‘check up uitgebreid’ worden meer dan 40 parameters in kaart gebracht en geven een helder beeld over je algemene gezondheid. We adviseren je ook welk panel van bloedtesten het beste aansluit bij jouw vraag of bezorgdheid.

Maar waarom en hoe belangrijk zijn dergelijke bloedonderzoeken voor het functioneren van ons lichaam? En waarop moet er allemaal getest worden om een zo volledig en accuraat mogelijk beeld te krijgen? We zetten alles op een rijtje.

Waarom frequente bloedanalyses zo belangrijk zijn

Voorkomen is beter dan genezen. Een zin die je wellicht al duizenden keren hebt gehoord, maar ze klopt nog steeds als een bus. Een goede gezondheid start met een preventieve aanpak. Op frequente basis je bloed laten testen kan hier zeker nuttige informatie verschaffen. Het geeft namelijk inzicht in het functioneren van je lichaam. We kunnen vandaag heel wat onderzoeken: het goed functioneren van verschillende organen, het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, of je een tekort aan vitamines hebt, glutenintolerantie,…

Het belang van preventie

Akkoord, vaak voorkomende ziektebeelden zoals griep, een verkoudheid of hoofdpijn doen niet snel een alarmbelletje afgaan. Toch is het belangrijk dat wanneer dergelijke verschijnselen zich vaker voordoen, je de symptomen niet zomaar negeert. Integendeel, het is altijd mogelijk dat er meer aan de hand is. Een bloedanalyse kan zeker bepaalde zaken uitsluiten of bepaalde ziektes aantonen. Zo kunnen vb. lever-, schildklier- of nieraandoeningen in een vroeg stadium ontdekt worden. Op deze manier kan je veel nauwkeuriger maatregelen nemen en toch doorverwezen worden naar een arts indien nodig.

Neem dus het zekere voor het onzekere, probeer risico’s te vermijden en laat in geval van twijfel tijdig je bloed testen.

Cholesterol meten met een bloedtest

Niet enkel het totale cholesterol, maar ook de verhouding tussen je LDL-cholesterol (slechte cholesterol) en HDL-cholesterol (goede cholesterol), wordt geanalyseerd. Om het lipidenbilan te vervolledigen worden ook de triglyceriden gemeten.

Het belang van voedingsstoffen of nutriënten

Nutriënten zijn essentieel voor ons lichaam en van belang voor het goed functioneren er van. Middels een bloedonderzoek kan je nagaan of u tekorten of juist een overmaat aan de belangrijkste vitaminen en mineralen hebt.. Opnieuw, wanneer je last hebt van op het eerste gezicht weinig abnormale verschijnselen zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, spierpijn, lusteloosheid, concentratieproblemen kan er alsnog meer aan de hand zijn. Het kan wijzen op een tekort aan bepaalde noodzakelijke voedingsstoffen. Belangrijk dus om dergelijke tekorten tijdig op te sporen en actie te ondernemen waar nodig.

Gezonde geest in een gezond lichaam

En last but not least, een gezonde geest in een gezond lichaam blijft nog steeds geldend advies voor ieder van ons. Preventieve bloedafname- en analyse is dus gewoon een efficiënte en snelle manier om goed zorg te dragen voor jezelf.

Bekijk onze preventieve check-ups

Wat houdt een algemeen bloedonderzoek in?

Door middel van een algemene check-up meten we een 40-tal parameters in je bloed. Deze geven een zo volledig mogelijk beeld van je huidige gezondheidstoestand. Hieronder beschrijven we wat je van zo’n algemeen bloedonderzoek kan verwachten en welke zaken we onder andere in kaart brengen.

Cholesterol en vetten in jouw bloed meten

Wanneer het cholesterolgehalte gemeten wordt in het bloed, dan bepalen verschillende waarden de algemene gezondheidstoestand. Naast het totale cholesterol, maken we ook een onderscheid tussen goede (HDL) en slechte cholesterol (LDL). Hoe lager de LDL-waarden, hoe beter. Daarnaast worden ook de triglyceriden gemeten. Dit lipidenbilan is een belangrijke indicator voor het risico op hart- en vaatziekten.

Suikerziekte meten door een laboratoriumonderzoek

Om na te gaan of er al dan niet sprake is van diabetes of suikerziekte wordt nagegaan hoe hoog de bloedsuikerwaarden of bloedglucosegehalte is. Hierbij is er een verschil tussen een nuchtere toestand en de waarde die je mag hebben na het nuttigen van een maaltijd. Ben je nuchter dan hoort de waarde onder de 126 mg/dL te liggen. Heb je reeds een maaltijd gegeten, dan mag de waarde niet boven de 200 mg/dL uitstijgen. Zoniet, wordt er best verder onderzoek gedaan naar diabetes.

Niet enkel de glucose waarde wordt gemeten. Daarnaast meten we ook de hoeveelheid versuikerd hemoglobine: het geglycosyleerd hemoglobine HbA1c is als het ware het geheugen van uw suikerhuishouding. Indien dit verhoogd is, wijst het op te hoge suikerspiegels in de maanden voorafgaand aan de bloedafname, ook al was uw bloedsuikerspiegel op het moment van de afname normaal.

Nierfunctie onderzoeken

Om na te gaan of de nieren hun functie naar behoren uitvoeren, wordt in het bloed onderzoek gedaan naar de waarden voor creatinine en ureum. Creatinine is een afvalproduct van de spieren, ureum komt vrij bij de afbraak van eiwitten. De nieren zorgen ervoor dat deze stoffen uit het bloed worden gezuiverd. Wanneer te hoge waarden worden vastgesteld, kan er sprake zijn van slecht werkende nieren.

Leverfunctie onderzoeken

De leverfunctie wordt onderzocht door de gehaltes te bepalen van specifieke stoffen in ons lichaam. Hierbij gaat het onder meer over de waarden voor leverenzymen, eiwitten en bilirubine. Elk van deze componenten vertelt ons iets over het functioneren van de lever.

Veranderende leverfuncties kunnen wijzen in de richting van een leverziekte maar hoeven niet noodzakelijk meteen het ergste te betekenen. De oorzaak kan vaak ook gevonden worden in alcoholgebruik, medicijngebruik, overgewicht of veranderende voedingspatronen. Tijdig opsporen en het correct opvolgen van advies kunnen ervoor zorgen dat de lever zich snel terug herstelt. Een bloedmeting kan dus erg nuttig zijn.

Schildklierfunctie controleren dankzij het medisch laboratorium

Een screening op de werking van de schildklier gebeurt o.a. door het TSH gehalte te bepalen. Dit is een hormoon, geproduceerd door de hypofyse. De schildklier vervult een belangrijke rol bij de stofwisseling en groei van ons lichaam. Het is daarom essentieel om tijdig afwijkende waarden op te sporen. Bij afwijkingen aan de schildklier kan men spreken over een te traag (hypothyreoïdie) of te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie).

Mineralen- en vitaminebalans

Beschouw mineralen en vitaminen als essentiële bouwstoffen voor bepaalde processen in ons lichaam waardoor we ons gezond en fit voelen. Het is belangrijk dat deze in balans blijven, tekorten tijdig worden opgespoord en voedingssupplementen kunnen voorzien worden waar nodig. Een tekort of teveel van deze stoffen kan aanleiding geven tot verschillende ziekteverschijnselen, afhankelijk van de ernst van het tekort of teveel van deze stoffen of kan bij sommige vitamines in het begin zelfs symptoomloos zijn, waardoor men soms zeer laattijdig tekorten vaststelt.

  • Verlaagd Natrium: o.a. nausea en malaise, vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid, spierkrampen,…
  • Verlaagd Kalium: o.a. spierzwakte, hartritmestoornissen
  • Verhoogd Kalium: o.a. spierzwakte, tintelingen en paralyse
  • Verlaagd Magnesium: o.a. spierzwakte, tremoren en hartritmestoornissen
  • Verhoogd Magnesium: o.a.misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid.
  • Verlaagd Calcium: o.a. spierkrampen, spierpijn, spasmes, vermoeidheid, angst, cardiovasculaire afwijkingen Verhoogd Calcium: o.a. misselijkheid, spierzwakte, sufheid, vermoeidheid, verwardheid, concentratieproblemen, botpijn en nierstenen
  • Ijzertekort: o.a. bloedarmoede, hoofdpijn, vermoeidheid, rusteloze benen

Kan ik mijn bloed laten testen zonder doorverwijzing van een arts?

Iedereen is baas over zijn of haar eigen lichaam. Mensen willen steeds meer en betere controle over hun eigen gezondheidstoestand en willen daarom sneller zelf aankloppen voor een preventief bloedonderzoek. En daar wringt het schoentje. Artsen staan vaak op de rem, wachttijden zijn lang of ziekenhuizen kampen met overbelasting.

Daarom biedt Betamedics met testmijnbloed.be de mogelijkheid een preventieve bloedanalyse zonder doorverwijzing te laten uitvoeren. Hiervoor kan je terecht in ons privaat prikcentrum. De resultaten ontvang je meestal binnen de 48u of 72u, afhankelijk van de omvang van de bloedtest. Vraag dit steeds na wanneer je een afspraak inplant. Je hoeft niet te wachten en alles gebeurt anoniem. Snel, eenvoudig en bovenal discreet. Daar staan wij garant voor.

Je kan dus perfect een uitgebreid bloedonderzoek laten uitvoeren zonder de doorverwijzing van een arts. Omdat wij samenwerken met het medisch laboratorium van AZ Delta krijg je de kwaliteit van een professioneel laboratorium, maar mag je tegelijk ook rekenen op een zeer persoonlijke service.

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze algemene bloedanalyses en check-ups? Wil je een bloedonderzoek laten uitvoeren zonder voorschrift? Maak snel en discreet een afspraak en laat je bloed testen. Alle testen worden uitgevoerd in samenwerking met artsen en specialisten van AZ Delta.