Project omschrijving

NIET-INVASIEVE PRENATALE TEST
NIPT

enkel via voorschrift

Elke vrouw kan vanaf de 12e zwangerschapsweek een NIPT test laten uitvoeren via bloedonderzoek.
Hiervoor kunt u terecht in ons privé prikcentrum: een aangename wachtruimte, geen lange wachttijden, gratis parking vlak voor de deur, … 

NIPT is een niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van:
Syndroom van Down (trisomie 21), Syndroom van Edwards (trisomie 18) en Syndroom van Patau (trisomie 13)

Voor deze test hoeft u niet nuchter te zijn.
Het resultaat is binnen de 2 weken beschikbaar.

Maak een afspraak

Voor deze test kunt u bij ons makkelijk terecht indien u een voorschrift hebt via de huisarts of gynaecoloog.
Dit kan ook via de vroedvrouw, indien in goed overleg met uw huisarts of gynaecoloog.

Meting via bloedonderzoek bij moeder

NIPT is een niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van:

  • Syndroom van Down = trisomie 21

  • Syndroom van Edwards = trisomie 18

  • Syndroom van Patau = trisomie 13

Als u NIPT overweegt om een andere reden, bespreek dit dan eerst met uw arts.
Voor andere genetische aandoeningen zijn immers andere testen nodig.

De NIPT bepaald

  • of er extra kopie van chromosoom 21, 18 of 13 bij de baby aanwezig is

  • het geslacht van de baby

Veilig en betrouwbaar

De meting gebeurt via bloedafname bij de moeder vanaf de twaalfde zwangerschapsweek en heeft geen enkel risico op een miskraam of voor uw baby.
NIPT is voor bijna 100% accuraat voor detectie van trisomie 21, 18 en 13 en is ook veel betrouwbaarder dan de combinatietest.

Een afwijkende NIPT wordt altijd gevolgd door een invasieve test (bij voorkeur een vruchtwaterpunctie).

Resultaat

Het resultaat is na … beschikbaar en wordt automatisch toegevoegd in jouw elektronische patiëntendossier zoals bij alle andere labo-resultaten. Nadien kan alles besproken worden met uw huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw.

  • Let op: gelieve bij de bloedafname zeer duidelijk te vermelden welke arts een kopie van het resultaat moet krijgen.

HOE WERKT HET ?

Snel, eenvoudig en discreet

Onze locatie